WIP-richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken

 

Aanmelden watertesten WIP-richtlijnZoals u weet is op 6 april 2016 de nieuwe WIP-richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken geautoriseerd door de KNMT. Deze richtlijn vervangt de oude richtlijn ‘’Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk’’.
De nieuwe richtlijn is gericht op preventie van zorg-gerelateerde infecties bij patiënten en op het voorkomen van (beroeps) ziekten bij de mondzorgverlener en zijn of haar team.
Tandheelkundige praktijken hebben een zorgplicht voor de levering van schoon drinkwater. Dit betekent dat het water wat in uw praktijk gebruikt wordt moet voldoen aan de eisen die in deze richtlijn zijn vastgelegd.

Zo is o.a. een periodieke controle van de waterkwaliteit als wettelijke verplichting in de nieuwe richtlijn (hoofdstuk 10) opgenomen. Vanaf januari 2017 zal de Inspectie voor de Gezondheidszorg ook gaan handhaven op deze nieuwe richtlijn.

 

Wat moet u doen om te voldoen aan deze WIP-richtlijn?

U dient 1x per 6 maanden elke behandelunit op het aantal aerobe waterbacteriën bij 22°C te laten controleren, bij voorkeur vlak voor desinfecteren.

-     Indien het resultaat: minder dan 100 kve (kolonie vormende eenheden) per ml unitwater, herhaal onderzoek periodiek elke 6 maanden.

-     Indien er meer dan 100 kve per ml unitwater wordt aangetoond dienen beheers maatregelen te worden genomen om de aantallen terug te drinken. Controleer opnieuw, totdat de norm is bereikt.

-     Worden er meer dan 10.000 kve per ml unitwater gevonden, dan dient het unitwater tevens te worden gecontroleerd op de aan/afwezigheid van Legionella waterbacteriën.

 

Wateranalyse in het geaccrediteerde laboratorium van Micro-Analyse Zeeland

In ons laboratorium zijn wateranalyses dagelijks terugkerende onderzoeken. De buitendienst medewerkers van Micro-Analyse Zeeland verzamelen dagelijks vele (water)monsters die door onze analisten in ons eigen ISO 17025 geaccrediteerde laboratorium worden onderzocht.

 

Om de overlast en de kosten voor uw praktijk te beperken kunt u ervoor kiezen om de watermonsters zelf te nemen. Wij sturen u de benodigde materialen toe, samen met een duidelijke instructie hoe de watermonsters te nemen en te bewaren.

Er wordt telefonisch een afspraak ingepland wanneer de watermonsters door onze buitendienstmedewerker worden opgehaald om gekoeld naar ons laboratorium te transporteren. Op dezelfde dag dat de monsters worden opgehaald kiest u een geschikt moment uit om de monsters te nemen.

 

Daarnaast kunt u er ook voor kiezen de monstername, de wateranalyses en het transport door ons volledig onder accreditatie uit te laten voeren.

 

 In onderstaande tabel informeren wij u graag over de mogelijkheden.

 

Pakket 1

Pakket 2

Optioneel / extra
(of indien resultaat
kiembepaling dit verlangt)

Bepaling van aerobe waterbacteriën bij 22°C conform WIP-richtlijn

Bepaling van aerobe waterbacteriën bij 22°C conform WIP-richtlijn uitgevoerd onder accreditatie conform ISO 6222 (Q)*

Bepaling van aan/afwezigheid van Legionella bacteriën conform NEN6265 (Q)*

Wij sturen u de benodigde materialen op en plannen een ophaal-afspraak in.

Wij maken een bemonster-afspraak en nemen de watermonsters in uw praktijk onder accreditatie (Q)*

Wij maken een bemonster-afspraak en nemen de watermonsters in uw praktijk onder accreditatie (Q)*

U neemt de watermonsters zelf, wij halen ze bij u op en transporteren de monsters gekoeld naar ons lab

Wij transporteren de monsters gekoeld naar ons lab

Wij transporteren de monsters gekoeld naar ons lab

Wateranalyses worden uitgevoerd op ons ISO 17025 geaccrediteerde laboratorium (L420)

Wateranalyses worden uitgevoerd op ons ISO 17025 geaccrediteerde laboratorium (L420)

Wateranalyses worden uitgevoerd op ons ISO 17025 geaccrediteerde laboratorium (L420)

Digitaal wordt het analysecertificaat naar u opgestuurd.

Digitaal wordt het analysecertificaat naar u opgestuurd.

Digitaal wordt het analysecertificaat naar u opgestuurd.

€ 28,50 per monster

€ 49,50 per monster

€ 39,50 per monster

*De genoemde tarieven in deze aanbieding zijn excl. BTW en voorrijkosten á €15,00. Materiaalkosten, verzendkosten, monstervoorbehandeling, analysekosten en digitale rapportage zijn inclusief. (Q) betekent, verrichting wordt uitgevoerd onder accreditatie. Micro-Analyse Zeeland is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd volgens ISO 17025 en staat geregistreerd onder nummer L420. Door gebruik te maken van deze aanbieding gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden welke zijn te downloaden via onze website. (klik hier om te downloaden)

 

Micro-Analyse Zeeland ontzorgt:

Wanneer u ervoor kiest om van onze dienstverlening gebruik te maken zullen wij uw praktijk opnemen in onze jaarplanning. 2 keer per jaar (conform de WIP-richtlijn) nemen wij contact met u op om een nieuwe afspraak in te plannen. Zo bent u ervan verzekerd dat u jaarlijks de benodigde laboratoriumanalyses laat uitvoeren, en u heeft er zelf geen omkijken meer naar! Door gebruik te maken van ons geaccrediteerde laboratorium u verzekerd van betrouwbare analyseresultaten. Onze analysecertificaten worden dan ook door de handhavende instanties geaccepteerd.

 

Aanmelden?

Klik op onderstaande knop om uw praktijk aan te melden.
Na uw aanmelding zullen wij telefonisch contact met u opnemen om de details over de uitvoering nader met u te bespreken.

 

Aanmelden watertesten WIP-richtlijn

 

Watertesen tandartsen tandheelkunde mondzorg wip kiemgetal onderzoek