Een voedselveilig product begint bij een schone werkomgeving. Dit geldt zowel voor het luchtklimaat als voor werkoppervlakken. Hoe schoon is uw productieruimte? Wordt wel correct, efficiënt genoeg en met de juiste middelen gereinigd en gedesinfecteerd? 

Een schone werkomgeving dient een basisvoorwaarde te zijn bij alle opgestelde HACCP-systemen, voor welke productieomgeving dan ook. In de meeste gevallen dient aantoonbaar gemaakt te worden dat deze werkomgeving ook daadwerkelijk schoon is. Want wat op het oog schoon lijkt, hoeft microbiologisch gezien nog lang niet schoon te zijn! Tevens kunnen metingen ook gezien worden om de effectiviteit van gebruikte middelen te controleren.

Om microbiologische verontreiniging van werkoppervlakken, transportbanden etc. in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van Rodac-afdrukplaatjes en swabs. Met swabs kunnen bijv. ziekteverwekkende bacteriën zoals zoals Listeria monocytogenes of Salmonella worden aangetoond en met behulp van de Rodac-afdrukplaatjes is het mogelijk de effectiviteit van reiniging en desinfectie aan te tonen.

Luchtbehandelingsinstallaties en/of werkplekken kunnen onderzocht worden op de aanwezigheid van gisten, schimmels en overige micro-organismen.  Luchtmetingen worden vaak uitgevoerd in productieruimten waar producten worden behandeld, verwerkt of geproduceerd. Deze producten worden het best zo min mogelijk blootgesteld aan microbiologische verontreiniging. Denk hierbij aan voedselverwerkende- en verpakkingsbedrijven in de levensmiddelenbranche. Daarnaast weten we dat het klimaat in (kantoor)gebouwen een directe invloed op de gezondheid, het welzijn en het functioneren van bewoners en/of medewerkers. Ook in deze omgevingen kunnen luchtmetingen worden uitgevoerd.

De luchtmetingen kunnen door Micro-Analyse Zeeland worden uitgevoerd middels fall-out platen of met behulp van een airsampler.

Zowel voor het nemen van monsters met behulp van Rodac-afdrukplaatjes of Swabs als voor de meeste analyses van het betreffende monster zijn wij geaccrediteerd. Dit geldt ook voor de monsterneming en analyses van de hierboven vermelde luchtmetingen. Zie voor een volledig overzicht van onze verrichtingen onze scope L420.

Heeft u vragen over een specifiek type onderzoek, neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij denken graag met u mee.