Onze buitendienst medewerkers verzorgen de monsterneming op locatie en het transport van uw monsters. Met onze opdrachtgevers worden duidelijke afspraken gemaakt. Dit kan gaan over een eenmalig onderzoek, maar ook kan in overleg een bemonsterschema worden opgesteld. U kunt ervoor kiezen de monsters zelf naar het laboratorium te brengen, een koerierdienst het transport te laten verzorgen of de monsterneming uit te laten voeren door een van onze monsternemers. Afhankelijk van wettelijke bepalingen wordt in overleg een passende oplossing gezocht.

Het resultaat van het onderzoek hangt mede af van een correcte monsterneming, een juiste conservering van het product en het transport dat onder de juiste omstandigheden plaatsvindt. Bij monsterneming door een van onze medewerkers, valt zowel de monsterneming als het transport naar het laboratorium onder ons ISO-17025 kwaliteitsborgingsysteem.