Wanneer u overweegt om te starten met microbiologische onderzoek is het aan te bevelen hiervoor een gestructureerd bemonsterschema op te stellen. In overleg met de opdrachtgever stelt Micro-Analyse Zeeland een passend bemonsteringsschema op wat voldoet aan de eisen die gesteld worden. Dit kunnen wettelijke eisen zijn maar ook kunnen uw afnemers microbiologische eisen stellen aan uw producten. Omdat er vaak meer factoren een rol spelen is een goed doordacht bemonsterschema onmisbaar.

Bij het opstellen van het schema komen de volgende zaken aan bod:

 • Waarom onderzoeken?   (wat is de doelstelling)
  Wat onderzoeken?  
  • (product, proces of het kwaliteitssysteem)
  Waar en wanneer?  
  • (plaats en tijd)
  Waarop?      (welk micro organisme? met welke onderzoeksmethode?)
  Referentiewaarden?  
  • (binnen welke normen moeten resultaten liggen)
  Aantal?   
  • (het aantal monsters (n) en grootte (g/ml)


Op deze manier wordt voorkomen dat u onnodig veel analyses laat uitvoeren en dat bepaalde (wettelijke verplichte) analyses over het hoofd worden gezien.