De Legionella bacterie leeft in water en kan door verspreiding en inademing van fijne druppeltjes mensen besmetten. Daarom is Legionella-preventie een vereiste voor situaties waarbij sprake is van aerosolvorming (verneveling van water). Bedrijven die onder de zogenoemde prioritaire instellingen vallen zijn wettelijk verplicht om periodieke controles uit te laten voeren op de aanwezigheid van deze Legionella bacterie in hun drinkwaterleidingsysteem.
Onder de prioritaire instellingen vallen:

- Ziekenhuizen
- Inrichtingen met logiesfunctie, zoals:
        - hotels
        - bed & breakfasts
        - (mini-)campings
        - bungalow parken
        - jachthavens
- Zwembaden en sauna’s
- Zorginstellingen
- Celinrichtingen en asielzoekercentra

Het verplicht aantal te onderzoeken monsters hangt af van het totaal aantal tappunten in de collectieve leidingwaterinstallatie. In sommige gevallen – wanneer de openingstijd gedurende het jaar minder dan 6 maanden bedraagt (bijvoorbeeld een camping) – kan met een bemonster frequentie van 1x per jaar i.p.v. 2x per jaar worden volstaan. Uiteraard kunnen wij u hierin van passend advies voorzien.

Als uw bedrijf of onderneming niet onder deze groep van ‘’prioritaire instellingen’’ valt, wilt dit niet direct zeggen dat u zich helemaal niets aan hoeft te trekken van de mogelijke risico’s. Wanneer u derden gebruik laten maken van uw leidingwater, heeft u te allen tijde een zorgplicht. Dit betekend dat u bij eventuele besmettingen verantwoordelijk kan worden gehouden.
Om deze reden (zorgplicht) laten steeds meer niet-verplichte bedrijven onderzoek doen naar de aan/afwezigheid van Legionella in drinkwaterleidingen. Denk hierbij aan bedrijven of verenigingen zoals tandartsen, kinderdagverblijven en sportverenigingen.

Wettelijk is bepaald dat zowel de monsterneming als het laboratorium onderzoek moet worden uitgevoerd door geaccrediteerde bedrijven. Micro-Analyse Zeeland is het enige laboratorium in Zeeland dat voor beide verrichtingen is geaccrediteerd. Hierdoor bent u verzekerd van een waardevol analysecertificaat dat aan alle gestelde eisen voldoet en door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie wordt geaccepteerd. 

De detectie van Legionella spp. in watermonsters wordt conform de internationale norm ISO 11731 door ons lab uitgevoerd.