Micro-Analyse Zeeland is door de Raad van Accreditatie (RvA) geaccrediteerd volgens de NEN-EN ISO/IEC 17025:2005. Deze accreditatie vormt de basis van onze bedrijfsvoering en waarborgt de kwaliteit van onze onderzoeken. De stichting RvA is de enige Nederlandse accreditatieorganisatie op publiek terrein. De RVA beoordeelt of o.a. laboratoria voldoen aan eisen van onafhankelijkheid, integriteit, transparantie en competentie. 

Ook heeft het COKZ, Micro-Analyse Zeeland als voldoende gekwalificeerd laboratorium aangemerkt voor verschillende microbiologische verrichtingen in de zuivelsector.